Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
06.11.2011

Mladí s mladými pre mladých

V dňoch 21.10. a 27.10.2011 bola na našej škole realizovaná kampaň, ktorej sa zúčastnilo 180 študentov školy v rámci projektu ,Mladí s mladými pre mladých'. Tento projekt je financovaný z programu finančnej podpory aktivít deti a mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Cieľom kampane je zvýšiť povedomie mladých ľudí o dobrovoľníckej práci, motivovať ich k zapojeniu sa a aktívnej činnosti v oblasti dobrovoľníckej práce mladých ľudí.
Ponúkli sme im hodnoty, ktoré sú základom pre Červený kríž a poukázali na to, čo pre niektorým mladých ľudí znamená byť dobrovoľníkom, prečo sa takejto práci venovať a prečo investovať čas do projektov a dobrovoľníckych aktivít aj v rámci Červeného kríža, a tak sa zapojiť a využiť svoj potenciál pre dobrú vec.
Za realizáciu projektu na GĽŠ vo Zvolene ďakujeme našim zdravotníkom - M. Moťovskej, D. Kubíkovej, K. Ťavodovej, K. Martinkovej, A. Hudecovej, K. Figurovej, N. Kalauzovej, V. Víglaskej a B. Longauerovi.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028