Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
03.11.2011

Národný projekt Kom Prax

Dňa 2.11.2011 boli študenti I.A, I.B a I.C informovaní prostredníctvom pracovníčky Iuventy Ing. Diošiovej, regionálnej riaditeľky pre Banskobystrcký kraj projektu o o aktivitách Národného projektu Kom Prax - Kompetencie pre Prax a možnosti zapojenia sa doň.
Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá napomôže pri výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít bude zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, a tým by sa zlepšili ich šance na uplatnenie na trhu práce.
Veríme, že to študentov osloví a ponúkanú možnosť realizácie vlastného projektu využijú.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028