Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
25.10.2011

Liga proti rakovine

V dňoch 20. - 22.10.2011 sa v Bratislave konal workshop ako súčasť Týždňa boja proti rakovine. Organizovala ho Liga proti rakovine s cieľom uviesť mladých ľudí do problematiky príčin vzniku rakoviny.
Hlavným poslaním bolo spropagovať kampaň so sloganom - Neodfajčite im detstvo - ktorá sa zameriavala hlavne na fajčiacich rodičov a na vplyv tohto zlozvyku na ich deti.

Vyvrcholením tohto týždňa bola akcia, kde študenti - dobrovoľníci zo škôl z celého Slovenska - pri príležitosti Dňa jabĺk rozdávali jablká a poskytovali informácie v obchodným centrách Bratislavy. Študenti získali vedomosti na prednáškach vysokoškolských profesorov, ktoré pre nich zabezpečila Liga proti rakovine.

Z našej školy sme sa na tejto akcii zúčastnili prvýkrát v zastúpení študentiek tretieho ročníka - Michaely Puchovanovej a Juliány Chudej - v sprievode pani profesorky Bónovej.
Veríme, že v budúcnosti sa takýchto úžasných akcií bude môcť zúčastniť oveľa viac študentov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028