Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
05.10.2011

Exkurzia – Zvolenský zámok

Dňa 4.10. 2010 sme v rámci predmetu umenie a kultúra s triedou I. C navštívili pamiatku, ktorá je nám všetkým najbližšia a najznámejšia, Zvolenský zámok. V súvislosti s témou Pamiatky v regióne sa mali študenti možnosť bližšie, a možno trošku netypicky, zoznámiť s históriou a súčasnosťou tohto pôvodne poľovníckeho zámku.
Nielen možnosť návštevy priestorov, ktoré nie sú bežne návštevníkom prístupné (rytierska sieň, pôvodné kamenné schodisko, cimburie), ale aj odborný a pútavý výklad lektorky boli pre žiakov naozaj príjemným spestrením vyučovania.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028