Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
27.09.2011

Dejepisná exkurzia do Bojníc

Exkurzia umožnila žiakom prvého ročníka spoznať život pravekého človeka na miestach, ktoré kedysi skutočne obýval a overiť si svoje vedomosti vďaka tvorivým úlohám.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028