Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
14.09.2011

Letný pohybový kurz

V dňoch 5. - 9. 9. 2011 sa uskutočnil letný pohybový kurz pre študentov 2. ročníka so zameraním na turistiku a plávanie.
Pochvala za dobrú kondíciu patrí všetkým, ktorí ho absolvovali.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028