Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.08.2011

Letný kurz pre študentov 2. ročníka - plavecký výcvik

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA LETNÉHO PLAVECKO – POZNÁVACIEHO KURZU PRE ŠTUDENTOV PRI MORI - POBYTOVÁ FORMA

Vysielajúca škola: Gymnázium Ľ.Štúra vo ZVOLENE
Názov akcie: Letný plavecko - poznávací kurz pre študentov GĽŠ ZVOLEN
Termín: 1.9. - 9.9. 2011
Počet účastníkov: 38 študentov
Vedúca kurzu: Mgr. I. SLANČÍKOVÁ
Pedagogický dozor: Mgr. D. Božik, Mgr. J. Mikovínyová
Zdravotník: MUDr. I. Janičina
Stravovanie: Zabezpečené CK FIFO 3x denne
Ubytovanie: Zabezpečené CK FIFO v stanovom kempingu Nettuno
Doprava: zmluvná autobusová doprava CK FIFO
Poistenie študentov: Komplexné cestovné poistenie UNION a poistenie proti insolventnosti CK
Program a ciele kurzu : Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prímorskom prostredí, využitie prímorského prostredia na prevenciu zdravia, zdokonalenie plaveckých zručností v plaveckom bazéne aj v mori spojené s fyzickou záťažou. Dodržiavanie bezpečnosti pohybu pri vode.
Spoznávanie prímorských lokalít Talianska, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok Ríma.
Program:

l. deň: 1. 9. 2011- štvrtok

18.00 odchod účastníkov z vlakovej stanice vo Zvolene do Talianska cez Rakúsko
Vedúci dňa: p. Božik

2. deň: 2. 9. 2011- piatok

12.00 príchod do hlavného mesta Talianska Ríma, organizovaná prehliadka historických pamiatok, atmosféra nočného mesta so sprievodcom
02.00 odchod do letoviska Paestum
Vedúci dňa: p.Mikovínyová

3. deň: 3. 9. 2011 – sobota

07.00 príchod do letoviska
08.00 raňajky
09.00 ubytovanie
10.00 osobné voľno
12.00 obed
13.00 odpočinok
14.00 nástup na bazén, rozdelenie do plaveckých družstiev, rozplávanie
17.00 slnenie pri mori, plávanie
18.00 večera
19.00 večerný nástup
20.00 spoločenský večer
22.00 večierka
Vedúci dňa: p. Slančíková

4. deň: 4. 9. 2011 – nedeľa

07.30 budíček
08.00 raňajky
09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
12.00 obed
13.00 odpočinok
15.00 plážový volejbal, slnenie a plávanie v mori
18.00 večera
19.00 večerný nástup
20.00 prednáška o plaveckých štýloch
22.00 večierka
Vedúci dňa: p. Božik

5. deň: 5.9.2011 – pondelok

07.30 budíček
08.00 raňajky
09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
12.00 obed
13.00 odpočinok
15.00 plážový volejbal, slnenie a plávanie v mori
18.00 večera
19.00 večerný nástup
20.00 prednáška o zdravotných rizikách pri mori
22.00 večierka
Vedúci dňa: p.Mikovínyová

6. deň: 6.9.2011- utorok

07.30 budíček
08.00 raňajky
09.00 Účelové cvičenie pre študentov 2.ročníka – vychádzka po okolí, zdravotnícka, topografická, protichemická príprava
14.00 obed
15.00 odpočinok
16.00 slnenie a plávanie v mori
18.00 večera
19.00 večerný nástup
20.00 spoločenský večer
22.00 večierka
Vedúci dňa: p.Slančíková

7. deň: 7.9.2011- streda

07.30 budíček
08.00 raňajky
09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
12.00 obed
13.00 odpočinok
15.00 plážový volejbal, slnenie a plávanie v mori
18.00 večera
19.00 večerný nástup
20.00 prechádzka po meste Paestum
22.00 večierka
Vedúci dňa: p.Božik

8. deň: 8.9.2011 - štvrtok

07.30 budíček
08.00 raňajky
09.00 záverečné plavecké preteky a vyhodnotenie výcviku
12.00 obed
13.00 odpočinok
15.00 balenie osobnej batožiny
16.00 upratovanie, príprava na odchod
17.00 odchod domov autobusom
Vedúci dňa: p. Mikovínyová

9. deň: 9.9.2011 - piatok

16 00 príchod do Zvolena
Vedúci dňa: p.Slančíková

Vybavenie: vhodné oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia, pršiplášť a dáždniky, zobrať so sebou suchú stravu (1.9., 2.9., 9.9. 2011), ostatné dni strava v stanovom tábore aj s pitným režimom, 3x plavky, opaľovacie krémy, slnečné okuliare, prikrývka hlavy, osuška, uterák, a iné podľa potreby

Program plaveckého výcviku je možné prispôsobiť počasiu a fyzickým schopnostiam študentov. Študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť kurzu doložia lekárske potvrdenie a vypracujú seminárne práce na pridelenú tému.

Vypracovala: Mgr. I. Slančíková
Vo Zvolene dňa 30. 8. 2011
Plán schvaľuje riaditeľka školy:


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028