Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
16.05.2011

Rozlúčka maturantov

Dňa 6.5.2011 sa uskutočnila rozlúčka so študentami štvrtého ročníka. Po predstavení tabiel jednotlivých tried sa štvrtáci zhromaždili v átriu, kde najlepším z nich pani riaditeľka odovzdala ceny za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach.

Z nominovaných osobností jednotlivých tried štvrtého ročníka bola vylosovaná osobnosť roku 2011 - Ľubomíra Honíšková zo IV.C.

Posledným zvonením sa štvrtáci rozlúčili so školskými lavicami a nám ostáva iba zaželať im príjemný akademický týždeň a úspešné zvládnutie maturitných skúšok.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028