Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
05.05.2011

Študentská vedecká konferencia

V stredu 5. mája 2011 sme usporiadali Študentskú vedeckú konferenciu. Zúčastnili sa aj študneti z iných škôl, medzi zúčastnenými boli aj pozvaní hostia - fyzik Mgr. Daniel Nagaj, PhD zo Slovenskej akadémie vied Bratislava a mladí dobrovoľníci: Katerina Ianeva z Bulharska a Tim Sörensen z Nemecka.
Prví preznetovali svoje práce (z olympiád alebo Stredoškolskej odbornej činnosti) naši študenti v odboroch geografia, fyzika, história, chémia, biológia a elektronika. Po nich nasledovali hostia. Pán Nagaj nám predstavil "Kvantový svet" a Tim s Karetinou nám v angličtine priblížili "Európsku dobrovoľnícku službu očami mladých ľudí".
Veríme, že tretí ročník konferencie opäť priniesol mnoho nových poznatkov všetkým zúčastneným.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028