Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
07.04.2011

Výstava prác UMK

Výstava prác študentov v predmete Umenie a kultúra

V mesiaci marec sa mali možnosť študenti Gymnázia prostredníctvom malej výstavy oboznámiť s prácou žiakov 3. ročníka v rámci predmetu Umenie a kultúra. Výstava bola nainštalovaná v priestoroch školy a žiacke práce predstavovali ich vlastný pohľad na sochárske veľdiela, ich vlastnú interpretáciu.
Najväčšiu obľubu si získala Pieta z dielne autorov Katarína Gatialová, Radka Vaculčiaková, Lukáš Vilhan, Ján Martinovič a Tereza Tuhárska z triedy III.E . Ďalej to bol Čínsky drak autorov Július Gogola, Monika Melišková, Xénia Brhlíková, Norbert Bocek, Matej Trnka a Martin Tuček z triedy III.C a Venuša – múmia od Petry Časnochovej a Kataríny Červienkovej z III. C triedy. Najviac nás všetkých pobavila slávna hora Mount Rushmore v slovenskom podaní hora Mount Tatramore od žiakov III. D triedy Jakuba Sokolíka, Martina Maľu Tomáša Lorencoviča a Andreja Toběrného.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028