Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
01.04.2011

Kritéria prijatia uchádzačov v roku 2011

Po prerokovaní pedagogickou radou a odsúhlasení Radou školy zverejňujeme kritériá prijatia uchádzačov do 1. ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene pre školský rok 2011/2012.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028