Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.03.2011

Podpora nadaných študentov

Rada rodičovských združení pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra zriadila Sociálny fond na podporu nadaných študentov.

  • Každý študent gymnáziá, ktorý spĺňa sociálne aj prospechové kritérium môže požiadať o príspevok z fondu.
  • Maximálna výška príspevku na polrok je 20€ na jedného študenta.
  • Žiadosť o podporu z fondu podáva zákonný zástupca žiaka na predpísanom tlačive spolu s požadovanými prílohami do 31.3.2011


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028