Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.02.2011

MOCADRÁMY

Divadlo priamo na gymnáziu

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa rozhodlo sprostredkovať kvalitnú autorskú divadelnú tvorbu svojim študentom priamo na pôde školy. V spolupráci s Bábkovým divadlom Na Rázcestí z Banskej Bystrice pripravilo podmienky na realizáciu ôsmich predstavení inšpiratívnej inscenácie „Moc(a)drámy“, ktorá reflektuje aktuálnu tému rodovej rovnosti.

V dňoch 8. – 11. februára 2011 sa až 16 tried zapojí do tohto projektu, ktorý neobnáša len samotné divadelné predstavenie, ale na ktoré nadväzuje aj beseda s tvorcami a realizátormi po skončení produkcie. Dialóg s divadelnými tvorcami nie je pre študentov Gymnázia Ľ. Štúra ojedinelý, ale je súčasťou rozsiahlejšieho projektu výchovy mladého diváka, ktorý škola začala realizovať s Bábkovým divadlom Na Rázcestí.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028