Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
13.01.2011

Biologická olympiáda

Dňa 11.1. 2011 sa uskutočnil 45. ročník školského kola biologickej olympiády v školskom biologickom laboratóriu. Teoretický test pripravila RNDr. Soňa Lazáriková a praktické úlohy pripravila Mgr. V. Oravcová.
Študenti sa pripravovali v biologickom krúžku a tiež individuálne konzultovaním a praktickým získavaním zručnosti. Na fotografiách sú pracovné aktivity dievčat 4.D a nových študentov z 1. ročníka. Do budúcnosti očakávame aj ďalších nových záujemcov o prehlbovanie poznatkov z biológie.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028