Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
20.10.2010

Dni Ľudovíta Štúra 2010

Štúrove dni 2010

Pri príležitosti 195. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sme pripravili pre študentov množstvo akcií, ktoré sa uskutočnia v rámci Dní Ľ. Štúra.

Deň Čas Názov podujatia Miesto Zodpovedný učiteľ Počet žiakov
Utorok 19. 10. 14:30-15:30 Prezentácie žiakov L41 p. Prokajová 25
14:30-15:30 Prednáška gynekológa - "Rodičovská výchova" L11 p. Slančíková 40
14:30-15:30 Beseda o poskytovaní prvej pomoci L32 p. Lazáriková
14:30-15:30 Beseda o štúdiu na SVŠT L23 Orem (III.F), p. Gubániová
14:45-16:00 Turnaj v minifutbale škol. ihrisko p. Blažko 24
Streda 20. 10. 6:00-20:00 Literárna exkurzia Modra-Devín-Bratislava M - D - B p. Slováková 43
8:00-9:35 Beseda na tému miestnej demokracie P31 p. Orfánusová 48
13:00-17:00 Slovenská cesta do mikrokozmu B. Bystrica p. Balážovič, p. Prokajová 45
14:30 Súťaž v tlaku na lavičke (benčpres) posilňovňa p. Lizoň
14:40-16:30 Popoludnie s filmom v pôvodnom znení spojené s kvízom L35 p. Vasilová, p. Oravcová I.
14:45-16:00 Základy tlmočenia p. Švajlen
14:40-16:30 Súťaž 'The funniest video' - vyhodnotenie SAC p. Vaníková
Štvrtok 21. 10. 8:50-10:50 Protidrogová prezentácia (I. roč.) L42 p. Záchenská 40
13:35-16:00 Vieš poskytnúť prvú pomoc? (v akcii) telocvičňa p. Bónová
14:00 Stolnotenisový turnaj chodba-prízemie p. Kvasnicová
14:30 Súťaž vo veslovaní posilňovňa p. Lizoň
14:30-15:30 Kvíz o nemecky hovoriacich krajinách L34 p. Chrienová, p. Moťovská 25
14:40-16:00 Turnaj v minifutbale škol. ihrisko p. Blažko
Piatok 22. 10. 6:00-20:00 Fyzikálna súťaž Náboj FKS Bratislava p. Prokajová 10
9:00-12:00 Prednáška na tému Budhizmus a filozofia Zvolen - čajovňa p. Mikšík
16:00-19:00 KABU jedáleň triedni učitelia I. a III. roč. 200
Pondelok 25. 10. 8:00-15:00 Návšteva múzea Puškina Brodzany p. Slančíková 43
14:30-15:30 Popoludnie s matematikou L21, L22 p. Gubániová, p. Vozárová, p. Kiapeš
14:30-15:30 Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách L35 p. Zvarková 15
14:40-15:30 Nemecky s úsmevom L34 p. Chrienová 15
Utorok 26. 10. 14:30-15:00 Šachový turnaj P12 p. Slančíková 10
14:30-15:00 Prezentácia Francúzska spojená s ochutnávkou franc. špecialít p. Grácová, p. Häringová
15:00-17:00 Popoludnie slova a hudby klubovňa p. Hustayová
16:00 Predstavenie DOS Ľ. Zelienku 'Páračky' DK ŽSR - Zvolen p. Hamplová
Celkom zúčastnených študentov 583


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028