Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
18.10.2010

Výsledky VOS

Výsledky verejných obchodných súťaží vyhlásených dňa 5.10.2010.

Prenájom školského bufetu: - Mariola Vágnerová MADO GASTRO – Víťazná ponuka

Prenájom plochy pre umiestnenie samoobslužného automatu: - Kávomaty s.r.o. – Víťazná ponuka


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028