Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.10.2010

Rodičovské združenie

Dňa 12. 10. 2010 (utorok) sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia.

Časový harmonogram


15.00 - 16.00 individuálne konzultácie s vyučujúcimi
16.30 - 17.00 spoločné RZ rodičov 1. ročníka v jedálni školy s nasledovným programom:
1/ Príhovor riaditeľky školy
2/ Predstavenie pedagogického zboru
3/ Príhovor predsedu Rady RZ p. Štiastneho
4/ Informácie o Internetovej žiackej knižke

17.00 - 17.15 relácia v rozhlase o preukazoch ISIC EURO 26
od 17.00 Rodičovské združenia v triedach


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028