Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
05.10.2010

Nová internetová žiacka knižka

Spúšťame novú internetovú žiacku knižku.
Prihlasovacie údaje pre vyučujúcich zostali nezmenené, nové prístupové údaje budú rodičom odovzdané na triednych schôdzkach rodičovského združenia dňa 12. 10. 2010.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028