Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
06.04.2010

Pilotné testovanie

Gymnázium Ľ.Štúra sa zapojilo do projektu v oblasti regenerácie a rekondície síl a cielených pohybových programov pre študentov.

Hlavným obsahom projektu je:
V prvej etape zabezpečiť dôkladné odborné vyšetrenie chrbtice mládeže pomocou prístroja Medi- Mouse a ponúknuť reálne riešenie formou série ozdravných cvičení zameraných na postupné znižovanie negatívnych prejavov a príp. ich elimináciu
V druhej etape podľa záujmu sledovať priebeh výsledkov a urobiť kontrolné meranie

Prílohy:


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028