Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
06.05.2009

Športové súťaže

Dňa 6.5. 2009 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročných športových medzitriednych a medziročníkových súťaží. V basketbale 1.-2. ročníka zvíťazila 1.D trieda, kategóriu 3.-4. ročník vyhrala 4.B trieda. Volejbalový turnaj tried 1.-4. ročníka vyhrala 4.B trieda. Víťazom minifutbalového turnaja sa stalo družstvo MF GYMZV (4.A trieda). Priebežné stolnotenisové turnaje vyhrali študenti Marián Petrík 4.B, Tomáš Hamáry 4.E a Martin Orság 4.E.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028