Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
27.03.2009

Kolokvium BVO

Projekt "Brána vedy otvorená" usporiadala Prírodovedecká fakulta UMB BB. Koordinátorom projektu na GĽŠ Zvolen bola RNDr. Anna Michalcová. Do projektu sa prácou "Znečistenie povodia Hrona" zapojili študenti Terézia Švoňavová, Stanislav Smutný a prácou "Fajčenie nebezpečný zabiják" Veronika Zubajová s Evou Vitovskou. Práce úspešne reprezentovali aj na záverečnom kolokviu dňa 27.3.2009. Konzultantom bola RNDr. Zdenka Keblovská. Počas realizácie projektu sme získali granty, ktoré nám umožnili doplniť odborné knižnice literatúrou a zabezpečiť účasť študentov na odborných prednáškach a experimentoch na PvF UMB BB.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028