Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
13.03.2009

SOČ 2009

Cieľom súťaže SOČ je vyhľadávať a podporovať talentovaných a nadaných žiakov, viesť ich k samostatnému tvorivému myslenia a k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi. Študenti našej školy sa každoročne úspešne zapájajú do tejto súťaže. V školskom roku 2008/2009 prebieha v poradí 31. ročník súťaže. Dňa 13.3.2009 sa konalo školské kolo. Najlepšie z prác postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 7. 4. 2009 na SOŠ v Žarnovici. Ďakujeme všetkým účastníkom - študentom, konzultantom, kolegom a prajeme veľa úspechov!!!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028