Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
17.09.2008

Provek 2008

Počas uplynulého školského roka sa prírodovedné predmetové komisie (geografia, biológia, fyzika, chémia zapojili do projektu Provek (provek.fns.uniba.sk). Jeho cieľom bola propagácia vedy na stredných školách. Naši študenti a učitelia aktívne využívali ponuky videokonferencií. Dňa 17. septembra 2008 navštívili školu zástupcovia kancelárie Provek, aby odovzdali vedeniu a učiteľom certifikáty a upomienkové predmety za úspešnú spoluprácu.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028