Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
02.05.2008

Operačný program vzdelávanie

GĽŠ je zahrnuté do žiadosti BBSK o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPV-2008/1.1/001-SORO - operačný program Vzdelávanie s názvom projektu "Spoločne v odlišnom - tvorba školského vzdelávacieho programu".


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028