Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.10.2006

Návšteva Nemeckej študovne v B. Bystrici

Ľudovít Štúr študoval v rokoch 1838-1840 na Univerzite v nemeckom meste Halle (Almamater Halensis). My sme sa aspoň symbolicky vydali po jeho stopách v rámci dní Ľudovíta Štúra na našom gymnáziu do Nemeckej študovne Goethe-Inštitútu v Banskej Bystrici. Oboznámili sme sa s knižným a multimediálnym fondom študovne. Študentom je tu k dispozícii literárna tvorba nemecky píšúcich autorov a diela z rôznych oblastí vedy a techniky, umenia, kultúry, ako i rôzne lexikóny a slovníky. Študovňa vlastní pomerne slušný počet hraných a náučných filmov na CD nosičoch. My sme si pozreli film o Wartburgu, Berlíne a Drážďanoch. Zaujímavosťou študovne je, že si z fondu môžu študenti veľa vecí vypožičať. S exkurziou sme boli veľmi spokojní.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028