Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
16.11.2005

Deň študentov

Prijatie študentov riaditeľom školy pri príležitosti Dňa študentov. V tomto roku odovzdal riaditeľ školy RNDr. Jozef Bily vecné odmeny žiakom, ktorí boli na návrh svojich spolužiakov a triednych učiteľov zvolení osobnosťami jednotlivých tried za školský rok 2004/2005. Okrem toho boli ocenení aj študenti, ktorí reprezentovali školu v uplynulom školskom roku v olympiádach a športových súťažiach v krajských a celoslovenských kolách.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028