Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.10.2001

Štúrove dni

Riaditeľstvo Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, v spolupráci s Rodičovským združením, učiteľmi a žiakmi školy, uskutočnilo v dňoch 22.10. - 26.10.2001 Štúrove dni, ako spomienku na výročie narodenia Ľudovíta Š t ú r a, významnej osobnosti slovenského národa, ktorého názov nesie naša škola. V rámci dní Ľ. Štúra sa uskutočnili nasledovné podujatia: Štúrove dni otvoril príhovorom v školskom rozhlase pán riaditeľ. Po príhovore sa uskutočnilo literárne pásmo prof. Hustayovej a študentov školy. V telocvični školy si žiaci od 14.30 hod. mohli zahrať basketbal a stolný tenis. V klubovni od 14.30 hod. prebehla súťaž žiakov v rétorike - zabezpečili vyučujúce SJL O 14.00 hod. sa pre triedy 2.F a 2.G uskutočnilo popoludnie so zábavnou matematikou v učebni MAT - zabezpečili prof. Michalcová, Gubániová Priaznivci športu mali možnosť od 14.30 hod. hrať v telocvični školy volejbal a stolný tenis. Z príležitosti 50. výročia matematickej olympiády o 14.00 hod. sa v učebni MAT študenti mali možnosť dozvedieť informácie o histórii tejto súťaže, vidieť a riešiť zaujímavé úlohy z minulých ročníkov MO. Zabezpečila prof. Vašková Priaznivci volejbalu a stolného tenisu sa zišli v telocvični od 14.30 hod. Uskutočnilo sa popoludnie s videom v učebni FYZ I o 14.00 hod. Študenti videli zaujímavé filmy, týkajúce sa fyziky. Akciu pripravili prof. Kleniarová, Hotrová, Kováčová. Chémiu - ľahšie, krajšie a zaujímavejšie predstavila prof. Keblovská v učebni CHE od 14.00 hod. Študenti sa venovali kondičným cvičeniam od 13.30 hod. v telocvični. Všetky akcie v telocvični a posilňovni zabezpečovali vyučujúci TEV. Atmosféru tohto týždňa okrem spomínaných akcií podporili vyučujúce SJL a NEJ zodpovedajúcou výzdobou priestorov školy: Ľ. Štúr - prof. Turčanová, Ľ. Štúr v Halle - prof. Cviková, Balková. Poďakovanie za úspešnú realizáciu patrí všetkým aktívnym účastníkom.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028