Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.01.2001

Návšteva gymnázia žiakmi základnej školy

Žiaci ZŠ zo Slatinských Lazov a Lutily navštívili našu školu,aby sa oboznámili s učebným plánom a materiálno-technickým vybavením školy. Majú záujem študovať na GĽŠ v budúcnosti.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028