Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
09.11.2000

Veľtrh pomaturitného vzdelávania - Akadémia 2000

Ráno 9. novembra vycestovali smerom na Bratislavu dva autobusy plné žiakov 4. ročníka našej školy, aby navštívili 4. ročník Akadémie - veľtrhu pomaturitného vzdelávania, za účelom získať čo najviac informácií o vysokých školách (VŠ) a univerzitách na Slovensku aj v zahraničí. Po vyčerpávajúcom prebojovaní sa do priestorov výstaviska, sme sa všetci s chuťou rozišli k 33 stánkom vystavovateľov. Ale našu chuť čoskoro vystriedalo sklamanie. Najprv mnohých zaujal stánok ŠEVT, kde bolo možné zakúpiť si prihlášky na VŠ a pomaturitné štúdiá za pomerne nižšie ceny ako v obchodoch. Ale len v prípade, ak sa chystáte študovať na území SR. Totiž prihlášky na VŠ do ČR a zahraničia sa na tomto veľtrhu zakúpiť nedali. Kroky mnohých z nás viedli k stánku s informáciami o štúdiu v zahraničí. Získali sme tu množstvo propagačných materiálov o štúdiu v Nemecku, Rakúsku, Anglicku, či USA, ale ak sme sa náhodou opýtali na VŠ v ČR, nikto nám nevedel podať žiadne informácie, prípadne nám poradili kontaktovať konkrétnu VŠ. Najväčší záujem vzbudil stánok Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorý bol dokonca rozdelený na niekoľko častí podľa fakúlt. Ale po položení akejkoľvek otázky prítomným informátorkám, nám do rúk doslova strčili farebný leták s web stránkami UK. Ich spôsob komunikácie odradil úplne každého, a tak to bolo pri mnohých stánkoch. No stretli sme sa aj s ochotnejším prístupom, ako to bolo aj v prípade Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá poskytla nielen výborne spracované propagačné materiály, ale aj informácie o prijímacích pohovoroch, dokonca v prípade záujmu aj o internátoch. Na veľtrhu sa predstavilo aj niekoľko súkromných škôl, ako napríklad Súkromná filmová škola v Písku, kde jedinou podmienkou na prijatie je talent. Nevýhodou tejto školy je len vysoké mesačné školné, pretože škola nie je v plnej miere finančne podporovaná štátom. Samozrejme, že sa predstavili aj VŠ zo zahraničia (napr. Maďarsko, ČR), kde sme sa stretli s najväčšou ochotou poskytnúť všetky potrebné informácie ohľadom štúdia. Aj keď ja osobne si myslím, že celý veľtrh bol v podstate strata času a je omnoho výhodnejšie získavať informácie osobne na konkrétnej VŠ, či univerzite, získali sme aspoň prehľad VŠ. Autor: Oľga Krajčiová


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028