Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  


List of teachers

Contact details

<
Teacher´s name Subjects taught Room Extension e-mail
Mgr. Balážovič Marek Physics, Geography 3rd.floor No. 122 balazovic@gymzv.sk
Mgr. Bónová Viera BIO, PE ground floor No. 109 vika@gymzv.sk
Mgr. Božik Dušan PE ground floor No. 129 bozik@gymzv.sk
Mgr. Čechová Ildika Slovak language, English 2nd.floor No. 115 cechova@gymzv.sk
Mgr. Gajdošíková Ingrid Slovak language 2nd.floor No. 120 gajdosikova@gymzv.sk
Mgr. Grácová Jarmila French language 2nd.floor No. 105 gracova@gymzv.sk
RNDr. Gubániová Lýdia MATHS, DEG 1st.floor No. 100 gubani@gymzv.sk
Mgr. Hameršmídová Jana - headmistress´deputy English language ground floor No. 103 jana.hamersmidova@gymzv.sk
Mgr. Hamplová Veronika Arts and Culture, English language second floor No. 115 hamplova@gymzv.sk
RNDr. Hobzová Anna GEOGRAPHY, MATHS 1st.floor No. 100 hobzova@gymzv.sk
Mgr. Hustayová Maria Slovak language 3rd.floor No. 112 hustay@gymzv.sk
Mgr. Chrienová Adriana German language, BIOLOGY 2nd.floor No. 105 chrienova@gymzv.sk
PhDr. Chylová Eva - headmistress History ground floor No. 104 eva.chylova@gymzv.sk
RNDr. Janoušková Beata - headmistress´deputy MATHS, aesthetics ground floor No. 103 beata.janouskova@gymzv.sk
Mgr. Kačíková Oľga CHEMISTRY 2nd.floor No. 119 kacikova@gymzv.sk
Mgr. Kiapeš Pavel MATHS 1st.floor č. 108 kiapes@gymzv.sk
RNDr. Kozáková Jana IT 1st.floor No. 113 kozakova@gymzv.sk
Ing. Kružliaková Soňa English language 2nd.floor No. 120 sonjakruzliak@gmail.com
RNDr. Kvasnica Luboš IT ground floor No. 126 kvasnica@gymzv.sk
Mgr. Kvasnicová Alena PE, GEOGRAPHY ground floor No. 109 ajka@gymzv.sk
Mgr. Kyseľová - Häringová Oľga French language 2nd floor No. 105 haringova@gymzv.sk
RNDr. Lazariková Soňa - výchovný poradca BIOLOGY, CHEMISTRY 2nd.floor No. 124 lazarikova@gymzv.sk
Mgr. Lizoň Dušan PE, GEOGRAPHY ground floor No. 129 lizon@gymzv.sk
Mgr. Magulová Gabriela English language, Russian language 1st floor No. 108 magulova@gymzv.sk
RNDr. Michalcová Anna MATHS, IT 1st.floor No. 108 michalc@gymzv.sk
Mgr. Mikovínyová Jitka BIOLOGY, PE ground floor No. 109 jitkam@zoznam.sk
Mgr. Mikšík Branislav German language, Social Studies ground floor No. 125 noks@spiral.sk
PhDr. Moťovská Iveta German language 2nd.floor No. 105 motovska@gymzv.sk
RNDr. Müllerová Zdenka CHEMISTRY 2nd.floor No. 119 mullerova.zdenka@gmail.com
Mgr. Nováková Viera CHEMISTRY 2nd.floor No. 119 viera.novakova02@gmail.com
Ing. Oravcová Ingrid English language 3rd floor No. 122 ioravcova@gymzv.sk
Mgr. Oravcová Viera BIOLOGY, CHEMISTRY 2nd.floor No. 119 oravcovaviera@gmail.com
PhDr. Orfánusová Oľga History, Social studies, Civics 2nd.floor No. 110 orf@post.sk
Mgr. Prokajová Beatrix Physics 3rd.floor No. 122 prokajova@gymzv.sk
Mgr. Slančíková Iveta RUSSIAN LANGUAGE, PE ground floor No. 109 ivetasl@gymzv.sk
PaedDr. Slováková Maria Slovak language 2nd.floor No. 115 mariaslovak@gmail.com
Ing. Valuška Ján IT 1st.floor No. 113 valuska@gymzv.sk
Mgr. Vasilová Jana English language 3rd floor No. 122 jombikova@gymzv.sk
Mgr. Veselá Ivana Slovak language, History 2nd.floor No. 110 vesela@gymzv.sk
Mgr. Vozárová Katarina MATHS 1st.floor No. 113 vozarova@gymzv.sk
Ing. Výboh Jozef - headmistress´deputy IT ground floor No. 106 vybohj@gymzv.sk
Mgr. Zvarková Viera Slovak and English language 1st.floor No. 113 zvarkova@gymzv.sk

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028