Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Extra - curricular activities

P. č. Activity Teacher
1. Basketball- boys Mgr. Dušan Božik
2. Gymnastics- boys Mgr. Dušan Božik
3. Mini-football Mgr. Peter Blažko
4. Body-building I. Mgr. Peter Blažko
5. Body-building II. Mgr. Dušan Lizoň
6. Table- tennis Mgr. Alena Kvasnicová
7. Volleyball - girls Mgr. Alena Kvasnicová
8. PE for students with special needs PE teachers
9. Basketball - girls Mgr. Viera Bónová
10. First aid Mgr. Viera Bónová
11. Badminton Mgr. Iveta Slančíková
12. Chess Mgr. Iveta Slančíková
13. Volleyball - boys Mgr. Jitka Mikovínyová
14. School magazine Mgr. Ivana Veselá
15. History PhDr. Oľga Orfánusová
17. German language PhDr. Iveta Moťovská
18. Easy English 1 Mgr. Viera Zvarková
19. Easy English 2 Mgr. Gabriela Magulová
20. Literature Mgr. Mária Hustayová
21. Musical Mgr. Jana Hameršmídová
22. Bible Mgr. Nociarová Jolana
23. Business in tourism RNDr. Anna Hobzová
25. MATHS-MATHS RNDr. Lýdia Gubániová
26. Maths training RNDr. Lýdia Gubániová
27. Maths for leaving exams and university Mgr. Pavol Kiapeš
28. Magic is no wonder (Physics) Mgr. Marek Balážovič
29. The Internet 1 RNDr. Ľuboš Kvasnica
30. Making the web RNDr. Ľuboš Kvasnica
31. Programming in Pascal language RNDr. Ľuboš Kvasnica
32. Visual programming Ing. Ján Valuška
33. Digital photography Ing. Ján Valuška

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028