Gymnázium Ľudovíta Štúra ZvolenIES Alfons Costafreda TárregaGR pre vzdelávanie a kultúruProgram celoživotného vzdelávaniaSaaic

Zvolen

Tárrega

Aktuality

16.7.2014

Konferencia k projektu Comenius

Dňa 11. 6. 2014 sa uskutočnila konferencia k projektu Comeniu v jedálni školy. Na konferencii sme...

Viac informácií

O projekte

Projekt pod názvom "Spoznávanie sa navzájom cez históriu" je realizovaný cez Národnú agentúru, v rámci projektu Comenius- partnerstvá, medzi Gymnáziom Ľ. Štúra vo Zvolene a Institut...

Viac informácií

Aktivity

Študenti sa zúčastnia: praktického odborného výskumu a prípravy webovej prezentácie, prezentácie a PowerPointe a rôznych produktov v ich jazyku, komunikácie, ktorá bude prebiehať cez...

Viac informácií