Gymnázium Ľudovíta Štúra ZvolenIES Alfons Costafreda TárregaGR pre vzdelávanie a kultúruProgram celoživotného vzdelávaniaSaaic

Aktuality

16.7.2014

Konferencia k projektu Comenius

example2

Dňa 11. 6. 2014 sa uskutočnila konferencia k projektu Comeniu v jedálni školy. Na konferencii sme prezentovali projekt pod názvom "Spoznávanie navzájom cez históriu", ktorý bol realizovaný cez Národnú agentúru, v rámci projektu Comenius-partnerstvá, medzi Gymnáziom Ľ. Štúra vo Zvolene a Institut d´Educació Secundária Alfons Costafreda v meste Taregga v Španielsku.

Na prezentácii sa zúčastnili žiaci z viacerých základných škôl vo Zvolene, vybraní žiaci našej školy, pani riaditeľka PhDr. Eva Chylová a pozvanie prijal aj viceprimátor mesta Zvolen Mgr. Juraj Družbacký.

V príjemnej atmosfére a veselej nálade sme predstavili podrobnosti o projekte a jednotliví participanti nám priblížili ich vlastné pocity, skúsenosti a katalánske rodiny, s ktorými sa bližšie spoznali.