Gymnázium Ľudovíta Štúra ZvolenIES Alfons Costafreda TárregaGR pre vzdelávanie a kultúruProgram celoživotného vzdelávaniaSaaic

Aktivity

example2

Prednáška o Pustom hrade

Dňa 20. novembra 2012 sa uskutočnil seminár na tému Nové archeologické objavy na Pustom hrade a pri Kostole sv. Alžbety v roku 2012. Výsledky výskumu prezentovali Ján Beljak, Róbert Malček, Pavol Maliniak, Noémi Pažinová a Michal Šimkovic. Hradný komplex Pustý hradsa nachádza v katastrálnom území mesta Zvolen nad sútokom rieky Hron a Slatiny. Systematický archeologický výskum sa na Pustom hrade začal v roku 1992 pod vedením Václava Hanuliaka. Od roku 2009 pokračuje vo výskume Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením Jána Beljaka. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 100 návštevníkov, medzi nimi aj študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, ktorí sú zapojení do medzinárodého projektu EÚ Comenius Spoznávanie sa cez históriu, medzi GĽŠ a Institut d´Educació Secundária Alfons Costafreda v meste Tarrega v Španielsku.
example2

Kurz španielčiny

Od januára do apríla 2013 participanti projektu sa zúčastnili kurzu španielčiny, ktorej úlohou bolo naučiť žiakov pár základných fráz na komunikáciu, ale aj oboznámiť žiakov so zvykmi a tradíciami v Katalánsku.

Kurz prebiehal v popoludňajších hodinách po vyučovaní a odučených bolo 20 hodín.
example2

Vykopávky na Pustom hrade

Tretí májový týždeň sa 36 účastníkov projektu a iných žiakov GĽŠ pracovalo na vykopávkach na Dolnom hrade pod vedením PhDr. Jána Belika, PhD.

Na skúmanom území boli pre študentov pripravené tri sondy, v ktorých boli objavené rôzne nálezy, z viacerých historických období.

Mobilita

example2V dňoch 14. - 28. 6. 2013 sa 24 žiakov, sprevádzaných Ing. Soňou Kružliakovou a Mgr. Veronikou Hamplovou, zúčastnilo zahraničného výmenného pobytu na partnerskej škole INS Alfons Costafreda v meste Tàrrege v Španielsku v rámci projektu COMENIUS - Školské partnerstvá 121210668.
Žiaci boli ubytovaní v partnerských rodinách, z čoho mali trošku obavy, ale už po krátkom "otrkávaní sa", sa z nich stali výborní priatelia. Katalánske rodiny boli veľmi srdečné a pohostinné. Naši žiaci tak mali možnosť poznať stravu, zvyky a spôsob ich života.
Počas dní strávených v Katalánskej Tàrrege si pre nás partnerská škola pripravila bohatý program. Boli sme na výlete na slávnom a čarovnom Monserrate, videli sme pamiatky gotickej a secesnej Barcelony, ale aj krásnej Tarragony. Okrem toho sa mali žiaci možnosť vyblázniť v zábavnom parku PortAventura. Dôverne spoznali mesto, v ktorom sme bývali, ale taktiež aj blízku dedinku Verdu, ktorá je známa svojou keramikou. Celý výmenný pobyt dopadol nad očakávanie a domov sme sa vrátili plný nevšedných dojmov a zážitkov.