Gymnázium Ľudovíta Štúra ZvolenIES Alfons Costafreda TárregaGR pre vzdelávanie a kultúruProgram celoživotného vzdelávaniaSaaic

Ciele projektu

Študenti z oboch škôl sa navzájom naučia o minulosti, prítomnosti a budúcnosti oboch partnerských krajín.

Medzi hlavné ciele projektu patrí:

  1. zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v angličtine a uvedomiť si potrebu učenia sa cudzích jazykov, ktoré sú nevyhnutné pre život vrámci Európskej únie i celého sveta
  2. naučiť sa základy jazyka používaného v partnerskej inštitúcii
  3. zlepšiť si zručnosti, ako napríklad používanie IT, video-konferencie, e-twinning, skype, sociálne siete, tímová práca a ďalšie
  4. dozvedieť sa o histórii a kultúrnych rozdieloch
  5. rozšíriť horizont študentov a dostať sa do kontaktu s iným prostredím