Gymnázium Ľudovíta Štúra ZvolenIES Alfons Costafreda TárregaGR pre vzdelávanie a kultúruProgram celoživotného vzdelávaniaSaaic

O projekte

example2Projekt pod názvom "Spoznávanie sa navzájom cez históriu" je realizovaný cez Národnú agentúru, v rámci projektu Comenius- partnerstvá, medzi Gymnáziom Ľ. Štúra vo Zvolene a Institut d´Educació Secundária Alfons Costafreda v meste Taregga v Španielsku.

Projekt bol schválený v júli 2012 a prebieha od septembra 2012 do júla 2014.

Projektu sa zúčastňujú žiaci prvého a druhého ročníka Gymnázia Ľ. Štúra študenti z partnerskej Španielskej školy.

example2