Pozor, Pozor!

Prichádzame k vám s novou myšlienkou.
Pomôžte svojej škole, svojmu okoliu, zbaviť sa nadbytočneho odpadu.

Ernest Schumacher: "Múdry človek problém rieši, génius mu predchádza"

pokračovať